<title>Integritetspolicy Röda Stjärnan och Smozle AB</title>
Produkter
Innehåll
Kundkorg

Din kundkorg är tom
Gå till kassan fortsätt handla

Senast ändrat: 2018-04-24

Integritets- och dataskyddspolicy och

Detta är en fördjupad information om dataskydd, som ett komplement till våra köpevillkor. Denna sida beskriver mer i detalj vårt arbete och ger ytterligare information för den intresserade. Dessutom fungerar det som en offentlig dokumentation kring vårt arbete, som kunder och andra intressenter kan ta del av..Bakgrund GDPR (EU-förordning nr 2016/679) ersätter under 2018 den svenska lagen PUL (personuppgiftslagen). Detta innebär ganska små, men viktiga förändringar, främst genom ett ökat skytt för den enskilde vad gäller hantering av personuppgiftshantering. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina bonuspoäng. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsansvarig som har det övergripande ansvaret för alla datahantering.
Var behandlar vi dina personuppgifter? Den mesta datan hanterar vi själva på servrar inom EU/EES. Data för kredithantering (köp via faktura och avbetalning) hanteras av de svensk bolagen Payer Financial Services AB och Collector AB. Hur behandlar vi dina personuppgifter? För varje ändamål har vi kartlagt vilka behandlingar som utförs, vilka kategorier av personuppgifter som berörs, vilken laglig grund vi har för behandlingen och vilken lagringsperiod som gäller för det aktuella ändamålet. När lagringstiden gått ut destrueras informationen aktivt genom destruktion av fysisk hårddisk, dokumentförstörning eller radering och överskrivning av data. Efter 7 år raderas all information som inte avser ej betalda fakturor. Hur kontaktar du oss lättast med frågor om dataskydd? Vill du ha utdrad av dina personuppgifter, eller vill du nyttja rätten att bli bortglömd? Eller har du kanske bara en fråga? kontakta oss då på info@rodastjarnan.com